70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Witaj na stronie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Email Drukuj PDF

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH
Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Adres: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1) wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)  pisemną koncepcję pracy na tym stanowisku,

3)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

5)  dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

6) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

7)  zaświadczenie o niekaralności,

8)  oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9)  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, 5, 6, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Technicznych Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” należy składać osobiście lub listownie (decyduje data stempla) w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze kandydaci mogą uzyskać osobiście w siedzibie Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, pokój nr 346, tel. 68 456 54 83, lub otrzymać drogą elektroniczną po złożeniu wniosku na adres sekretariat.dz@lubuskie.pl.

Każdemu zgłaszającemu się kandydatowi udostępnia się jednakowe materiały informacyjne.

70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Email Drukuj PDF

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze obchodzi w tym roku 70-tą rocznicę istnienia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z historią przedwojenną naszego Szpitala oraz jego dziejami po II wojnie światowej. Wszelkie informacje odnajdą Państwo w naszej publikacji, do pobrania w formie elektronicznej tutaj.

Więcej…

Słowo wstępu...

Email Drukuj PDF

 

Drodzy Państwo

Oddając do Państwa dyspozycji tą oto stronę mamy nadzieję, że stanie się ona dla Was przewodnikiem, będzie służyć pomocą oraz radą w wyborze naszych usług, a ponadto w sposób prosty i dostępny przybliży Szpital, który dla naszych pacjentów staje się drugim domem.

Wierzymy, że po jego przeczytaniu ci z Państwa, którzy jeszcze się wahają - komu powierzyć swoje problemy zdrowotne - wybiorą właśnie nas.

Jesteśmy największym, najnowocześniejszym Szpitalem w województwie lubuskim.

W usytuowanym na 12 ha kompleksie znajduje się 25 oddziałów, 41 poradni przyszpitalnych oraz 6 zakładów diagnostycznych. Rocznie w oddziale leczonych jest 45 566 pacjentów, wykonuje się 13 594 zabiegów operacyjnych, udziela 118 829 specjalistycznych porad, przywitaliśmy na świecie 1771 maluchów.

Szpital Wojewódzki posiada jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w kraju, w którym specjaliści wykonują zabiegi operacyjne według światowych standardów, m.in: operacje laparoskopowe (bez rozcinania powłok brzusznych), wszczepiają endoprotezy stawów biodrowych, protezy naczyniowe, rozruszniki serca. Zakres naszych operacji jest tak szeroki jak w ośrodkach akademickich.

Na terenie Szpitala znajdują się pracownie diagnostyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt o światowym standardzie, do dyspozycji naszych lekarzy pozostaje supernowoczesna aparatura medyczna - tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, angiograf, co pozwala na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy, jakiej to możliwości nie posiadają inne szpitale w zachodniej Polsce. Dzięki wykorzystaniu tomografu komputerowego, mammografu, lasera okulistycznego, artroskopu, gastroskopu, aparatów ultrasonograficznych czas postawienia precyzyjnej oraz prawidłowej diagnozy i tym samym wdrożenia właściwego i skutecznego leczenia skrócony jest do niezbędnego minimum.

Posiadamy dobrze wyposażony Zakład Dializ, w ubiegłym roku 15017 osób poddało się u nas dializowaniu, mamy nowoczesne laboratoria analityczne i bakteriologiczne, wykonujące pełen profil badań.

W najnowszej generacji aparaturę medyczną, przeznaczoną do czynności ratowniczych, zaopatrzony jest Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddział zapewnia szybką diagnostykę i intensywne leczenie schorzeń, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia. Przebudowano i doposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na dachu budynku wybudowano lądowisko dla helikopterów. Szpital pełni funkcję centrum urazowego. Warto dodać, że obecnie w Polsce mamy ich tylko 13.

Szpital systematycznie rozszerza zakres działalności leczniczej i diagnostycznej zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej. Między innymi wykonuje biopsje cienkoigłowe sutka, tarczycy, gruczołu krokowego i wątroby. W okulistyce wszczepiamy soczewki i leczymy laserem oraz wykonujemy biometrię gałki ocznej. Do dyspozycji pacjentów jest także nowocześnie wyposażony Zakład Diagnostyki Kardiologicznej.

Z satysfakcją prezentujemy Państwu nowoczesną bazę do leczenia onkologicznego. Oprócz bomby kobaltowej posiadamy także symulator, pozwalający precyzyjnie zaplanować leczenie, komputerowy system planowania leczenia, system masek unieruchamiających, pozwalających na codzienną powtarzalność prowadzonego leczenia. W drugiej części Zakładu Radioterapii, Zakładzie Brachyterapii posiadamy selektron stosowany w leczeniu nowotworów narządu rodnego. W najbliższym czasie do leczenia pacjentów z nowotworami zastanie oddany kolejny – już 3 – akcelerator

W strukturach Szpitala mamy również Wojewódzki Ośrodek Koordynujący. Obejmującym programem 51,24% kobiet. Zielonogórski  Wok jest najlepszy w kraju.

Jako jedyni w Polsce w ramach porozumienia polsko- niemieckiego mamy Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych.  Zadaniem Centrum  będzie koncentrowanie na zestawieniu anonimowych danych uczestniczących w programie, aby zdefiniować optymalne opcje leczenia i opiekę lecznictwa onkologicznego.

Szpital nasz posiada wysoką renomę pod względem świadczonych usług, których gwarantem jest wysokospecjalistyczna kadra.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewnimy nie tylko fachowość, ale także miłą atmosferę.

 

Z poważaniem

Dyrekcja Szpitala

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

10 Lat w UE

Szybka Terapia Onkologiczna

You are here: Start