(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu 2017 r. nasz Szpital podpisał umowy z miastem Zielona Góra na realizację w tym roku trzech programów profilaktycznych o łącznej wartości 89.770,00 zł:

  • „Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży w celu wykrycia niedosłuchu” dla populacji 300 zielonogórskich uczniów w wieku 8-18 lat.

Realizacją projektu zajmują się m.in. lekarze laryngolodzy. W ramach projektu zaplanowano badania audiometryczne progowe oraz tympanometryczne w  poradni laryngologicznej i pracowni audiometrii działającej przy Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii.

Łącznie przewidziano 300 konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych.

Rodzice zainteresowani badaniami proszeni są o wcześniejszą rejestrację pod numerem tel. 68 329 65 21, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00. Uwaga! Młodzież może zgłaszać się na badania bez rodziców. Wymagana jednak jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę można pobrać poniżej.

  • „Badanie niepłodności pierwotnej u par zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Zielona Góra” dla populacji 60 osób. 

Jest to kontynuacja programu rozpoczętego w 2011 r. Jego realizacją zajmują się lekarze ginekolodzy i urolodzy, we współpracy z psychologiem.

Program jest realizowany w Poradni Diagnostyki Niepłodności funkcjonującej przy Ginekologiczno – Położniczej Izbie Przyjęć.

Zaplanowano m.in. konsultacje medyczne dla niepłodnych par, diagnostykę USG, diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną, laparoskopię, badania HSG, konsultacje urologiczno – andrologiczne, a także opiekę psychologiczną,  ścisłą współpracę z Kliniką Leczenia Niepłodności oraz monitorowanie zleconego leczenia w ośrodkach leczenia niepłodności. 

Osoby zainteresowane programem proszone są o wcześniejszą rejestrację w poniedziałek lub piątek (dni pracy Poradni Diagnostyki Niepłodności) w godz. 7.00-14.30  pod numerem tel. 68 329 64 30.

  • „Zdrowe żywienie w kontekście nadwagi i otyłości” dla populacji 1100 uczniów zielonogórskich gimnazjów z rocznika 2003.

Realizacją projektu, w ramach którego zaplanowano wykłady na terenie szkół oraz   indywidualne wskazówki dla niektórych uczestników szkolenia, zajmuje się m.in. kierownik działu żywienia naszego szpitala.  

Cel główny - podniesienie świadomości z zakresu wpływu nadwagi i otyłości na powstawanie schorzeń dietozależnych

Cele szczegółowe: nauka obliczenia wskaźnika BMI, czytania etykiet na produktach, wyrobienie nawyku regularnego spożywania posiłków, zmniejszenie liczby otyłych dzieci i młodzieży z powodu nieprawidłowego odżywiania