Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 stycznia 2019 r.  Prezes Marek Działoszyński oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak podpisali umowę dzięki której możliwe będzie zmodernizowanie części budynku na skrzyżowaniu ul. Podgórnej i Waryńskiego. To tzw. budynek L, w którym mieszczą się m.in. oddziały onkologiczne. Z budżetu województwa nasz szpital otrzyma pomoc finansową w wysokości 3 mln 360 tys. zł .  W pierwszej kolejności remontu doczekają się poradnie oraz Dzienny Oddział Chemioterapii.

Oprócz Klinicznego Oddziału Onkologii oraz Dziennego Oddziału Chemioterapii w budynku „L” znajduje się także Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Kliniczny Oddział Neonatologiczny. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, ponieważ zbudowany został w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie spełnia wymagań w zakresie funkcjonalności, co powoduje szereg utrudnień w procesie leczenia pacjentów oraz pracy lekarzy i personelu medycznego    

Szpital planuje kapitalny remont i modernizację (a także termomodernizację) całej bryły budynku. Ma to się jednak odbywać etapowo, z założeniem nieprzerwanej pracy wszystkich oddziałów i poradni.  Warto w tym miejscu przypomnieć, iż budynek „L” będzie w przyszłości przylegał do powstającego właśnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, do którego przeniesione zostaną oddziały z budynku „L”  dedykowane dzieciom i ich mamom. Realizacja całego zadania pozwoli dostosować budynek do obowiązujących norm i przepisów budowlanych, a także zagospodarować opuszczone pomieszczenia, które powstaną w wyniku przeniesienia części oddziałów do CZMiDz.

W pierwszej kolejności, w 2019 roku, przeprowadzone zostaną roboty budowlane na parterze budynku „L”, gdzie znajduję się m.in.  Dzienny Oddział Chemioterapii i poradnie onkologiczne. Dzięki tym pracom poprawi się komfort pobytu pacjentów onkologicznych, a także pracy personelu medycznego.  Planowane jest tam m.in. stworzenie przestronnej poczekalni, zmodernizowanie sanitariatów, poszczególnych pomieszczeń medycznych, poszerzenie korytarzy oraz stworzenie  gabinetów, gdzie będą się odbywać tzw. konsylia (indywidulane spotkanie pacjenta z zespołem lekarzy w celu ustalenia planu leczenia). 

Już w 2018 r. szpital otrzymał na to zadanie dotację z budżetu woj. lubuskiego w wysokości 118 671,00 zł. W ramach tych środków zrealizowane zostały prace przygotowawcze i projektowe niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowane na 2019 r. działania o wartości są ich kontynuacją.