W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę i infekcje grypopodobne oraz ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i odwiedzających wstrzymane są odwiedziny chorych do odwołania na Klinicznych Oddziałach: Chorób Płuc, Hematologii, Kardiologii, Onkologii oraz Pediatrii. Natomiast ogranicza się do odwołania odwiedziny na pozostałych niż wyżej wymienione oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W sytuacjach szczególnych ordynator / kierownik oddziału, gdy wymaga tego ważny interes pacjenta, może zezwolić na odwiedziny chorego przez jedną osobę i w ograniczonym do minimum czasie.