Informujemy, że administracja naszego szpitala, która mieściła się do tej pory w budynku głównym, znajduje się obecnie w budynku A1 przy ul. Wazów 36. Jest to miejsce, w którym znajdował się Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Tutaj nas znajdziesz:

PARTER

* Naczelna pielęgniarka

* Audytor wewnętrzny    

* Dział analiz ekonomicznych         

* Inspektor ochrony przeciwpożarowej

* Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

* Sekcja koderów

 

PIERWSZE PIĘTRO

* Prezes Zarządu

* Dyrektor ds. lecznictwa

* Lekarz naczelny

* Sekretariat główny

* Dział organizacji i zarządzania jakością

* Pełnomocnik ds. praw pacjenta

* Pełnomocnik Prezesa ds. zarządzania jakością

 

DRUGIE PIĘTRO

* Biuro Zarządu