• Pracownia Urodynamiczna (Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej),
  • Pracownia Audiometryczna (Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii),
  • Pracownia Gastroenterologiczna (Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych),
  • Pracownia Hematologiczna (Kliniczny Oddział Hematologii),
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych),
  • Pracownia Bronchoskopii (Kliniczny Oddział Chorób Płuc),
  • Pracownia Endoskopii dla Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej (Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej),
  • Pracownia Endoskopii (Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej).