Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Dnia 13 listopada 2009 r. w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze odbyło się uroczyste otwarcie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii, w którym udział wzięli m.in. Marek Twadowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Elżbieta Polak - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Józef Zych - Poseł na Sejm RP, Wioletta Haręźlak - Wiceprezydent Miast Zielona Góra, Stanisław Łobacz - Dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Tomasz Trojanowski - konsultant krajowy ds. neurochirurgii, Henryk Majchrzak - prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Robert Sapa - przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Po konferencji prasowej, która miała miejsce o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, zaproszeni goście udali się na uroczyste otwarcie do Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii zlokalizowanego na III piętrze w budynku B Szpitala.

O godz. 11.00 w Palmiarni Zielonogórskiej odbyła się konferencja naukowa, w czasie której prof. Ireneusz Kojder z Kliniki Neurochirurgii PAM ze Szczecina wygłosił referat pt. "Mózg poznający, mózg poznawany", a prof. Włodzimierz Jarmundowicz, dr Paweł Tabakow i dr Bogdan Czapiga z Kliniki Neurochirurgii we Wrocławiu przedstawili wnioski z "Pierwszych obserwacji z zastosowania glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi". Na zakończenie konferencji dr Paweł Jarmużek (ordynator LONN) opowiedział o "Przyszłości Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii". Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013