(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych prowadzi w szczególności :

 • kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia z zakresu chorób wewnętrznych, szczególnie: gastroenterologicznych, endokrynologicznych i diabetologicznych,
 • nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich poprzez swoje poradnie konsultacyjne.

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką oraz terapią:

 • cukrzycy, zarówno tej typu I jak i II oraz innych typów, w tym także ciążowej. Przygotowuje także pacjentów z cukrzycą, którzy docelowo mają być leczeni operacyjnie przez oddziały zabiegowe,
 • chorób przewodu pokarmowego ( diagnostyka głównie endoskopowa)
 • gruczołów dokrewnych.

W skład Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych wchodzą:

 • Pododdział Diabetologii,
 • Pododdział Gastroenterologii,
 • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej, która wykonuje biopsje cienko-igłowe diagnostyczne i terapeutyczne, także pod kontrolą USG (we współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej); Uwaga - w zakresie Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych nie wykonuje się biopsji piersi.
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla dorosłych - przyszpitalna,
 • Poradnia Diabetologiczna- przyszpitalna,
 • Poradnia Endokrynologiczna dla dorosłych - przyszpitalna.

Kontakt z oddziałem:

Ordynator: dr n. med. Barbara Dominik 68 3296370

Z-ca Ordynatora: dr n. med. Iwona Towpik

Dyżurka lekarska 68 3296375

Dyżurka pielęgniarska 68 3296376