(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Oddział liczy 40 łóżek i świadczy usługi w następującym zakresie:

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego:

 • zapalenie płuc bakteryjne, wirusowe, chemiczne,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • zapalenie oskrzeli,
 • sarkoidoza płuc,
 • płyn w jamie opłucnej,
 • gruźlica płuc, mykobakteriozy
 • zatorowość płucna
 • choroby śródmiąższowe płuc, w tym zwłóknienie płuc, AZPP
 • przewlekłe serce płucne w okresie niewydolności krążeniowo-oddechowej
 • krwioplucie i krwawienia z układu oddechowego
 • guzy płuc – diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych/nowotworowych w płucach
 • mukowiscydoza
 • niewydolność oddechowa, w tym leczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji ( 4 respiratory) oraz kwalifikacja do domowego leczenia tlenem i wspomaganą wentylacji
 • kwalifikacja do przeszczepów płuc i leczenia rozedmy metodą coili
 • program lekowy leczenia astmy oskrzelowej alergicznej ciężkiej leczonej Omalizumabem (XOLAIR)
 • diagnostyka różnicowa duszności, kaszlu, krwioplucia
 • diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (chwilowo zawieszona działalność)

 

W diagnostyce i leczeniu wykonujemy:

 • badania endoskopowe płuc (fiberobronchoskopia) z pobraniem wycinków do badania hist-pat. i materiału na bakteriologię
 • punkcje jamy opłucnej z badaniem bakteriologicznym i cytologicznym,
 • badanie czynnościowe układu oddechowego: spirometria, próba rozkurczowa, bodypletyzmografia, badanie pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla DLco
 • ultrasonografię płuc i opłucnej
 • BAC – biopsję cienkoigłową aspiracyjną pod kontrola USG i KT,zarówno guzów płuc jak i zmian metastatycznych w węzłach chłonnych i wątrobie

Oddział zatrudnia trzech specjalistów w zakresie chorób płuc, trzech lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Kontakt z oddziałem:
Kierownik Oddziału lek. Hanna Łuczak-Aszkowska, (68) 32 96 453
Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 453
Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 454
Pielęgniarka Oddziałowa, (68) 32 96 454