Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej świadczy usługi w następującym zakresie:

 • chirurgii noworodka,
 • wad wrodzonych,
 • urologii dziecięcej (wady nerek, moczowodów, wnętrostwo, inne),
 • chirurgii plastycznej (m.in. wady rozszczepowe wargi, nosa, podniebienia),
 • oparzenia,
 • blizny poparzeniowe,
 • ostre choroby chirurgiczne wieku dziecięcego,
 • traumatologia (złamania, urazy wielonarządowe).

Oddział należy do sieci oddziałów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia do leczenia urazów u dzieci oraz chirurgii noworodka. Spełnia standardy świadczeń! Ośrodek posiada akredytację do szkolenia specjalistów w zakresie chirurgii dzieci.

Kadrę stanowią: sześciu specjalistów w chirurgii dziecięcej i innych podspecjalnościach oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski.

Oddział pełni całodobowy dyżur w zakresie Chirurgii Dziecięcej 0-16 roku życia.

Kontakt z oddziałem:

 • Kierownik oddziału dr n. med. Jan Nowak, (68) 32 96 354
 • Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 355
 • Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 356