2007 ROK
W roku 2007 dzięki dotacji z budżetu województwa lubuskiego w wysokości 300 000,00 zł oraz przy udziale środków własnych w wysokości 38 976,40 zł wykonano szereg prac ogólnobudowlanych – instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania i uzupełnienie do projektu wykonawczego w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i modernizacji węzła centralnego ogrzewania, wykonano również I etap wymiany pokrycia dachu.

2008 ROK
W roku 2008 dzięki kolejnej dotacji z budżetu województwa lubuskiego w kwocie 1 400 000 zł udało się wykonać kompleksowy remont dachu, na który składały się roboty rozbiórkowe, pokrycia opierzenia, elementów konstrukcji drewnianej, impregnacja środkiem ognioochronnym, układanie ekranów izolacyjnych, wymiana elementów konstrukcji, układanie łat i roboty dekarskie. Ponadto wykonano warstwy wyrównawcze pod posadzki, zakupiono materiały wykładzinowe ścian i posadzki terakotowe. Rozpoczęto również wykonanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne, wykonano demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania i ułożono rury wodne i kanalizacyjne na gotowym podłożu.

2009 ROK
Na początku roku 2009 przy udziale środków z budżetu województwa lubuskiego w wysokości 327 299,00 zł kontynuowano roboty tynkarskie i okładzinowe, wykonano obróbki okien od stronty wewnętrznej, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej, wykonano I część instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz roboty przy budowie ścianek działowych. Ponadto kontynuowano prace przy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i wodno – kanalizacyjnej, rozpoczęto montaż grzejników na ścianach.