Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poszukuje kandydata na zastępstwo pracownika na stanowisko

w Dziale Zamówień Publicznych

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe,
2. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3. znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,
4. sumienność i samodzielność w działaniu,
5. komunikatywność,
6. umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
1. doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych,
2. odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
3. znajomość ustawy Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów:
24 stycznia 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26
z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.