Wskazówki dojazdu

Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych) - Budynek B, Piętro 1, Tel. 68 3296 374

Rejestracja do biopsji cienkoigłowej piersi - Budynek U, Tel. do rejestracji: 68 329 65 09


Wejście do budynku