Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Szpital Uniwersytecki  imienia  Karola Marcinkowskiego
                             w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
                               
                                                        zatrudni                                                                                   
                                                  Specjalistę do spraw
                                                  Zamówień Publicznych                                       


Wymagania  związane ze stanowiskiem:
-   wykształcenie wyższe, 
-   znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
    wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby
    Odwoławczej,
-   znajomość systemu operacyjnego Windows i pakiet MS Office  
-   doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych.   

wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-   odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
-   sumienność i samodzielność w działaniu,
-   umiejętność pracy w zespole,
-   komunikatywność. 

wymagane dokumenty:
-   życiorys i list motywacyjny,
-   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
    rekrutacji,
-   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.
 
Termin składania dokumentów: 15.01.2020r. 

Miejsce składania dokumentów: 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem:
zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok.114 (budynek administracji) przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.