Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

Szpital Uniwersytecki

imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty

w Dziale Inwestycji i Remontów

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. wykształcenie: wyższe techniczne, specjalność: ogólnobudowlane,

2. znajomość pakietu MS Office,

3.doświadczenie zawodowe: uczestniczenie w procesach budowlanych (min. 1 rok),

4. rzetelność i samodzielność w działaniu,

5. dobra organizacja pracy

6. kreatywność,

7. komunikatywność,

8. umiejętność pracy w zespole,

9. odporność na stres.

 

Mile widziane:

1. uprawnienia do projektowania,

2. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3. znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych,

4. znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,

2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

 

Termin składania dokumentów:

17 lipca 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

                                Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego

                                w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zyty 26

z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Inwestycji i Remontów

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 329 62 19.