Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Szpital Uniwersytecki  imienia  Karola Marcinkowskiego
                             w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
                               
                                                        zatrudni                                                                                   
                                                      Specjalistę 
                                    do  Działu Inwestycji i Remontów                                        
                                          umowa o pracę  na zastępstwo

Wymagania  związane ze stanowiskiem:
1.  Wykształcenie wyższe  techniczne o specjalności energetyka, elektrotechnika lub pokrewne,
2. Mile widziane:
     - uprawnienia do projektowania
     - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
     - znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych,
     - znajomość języka obcego
3. Znajomość procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i realizacją robót budowlanych
4. Dobra znajomość pakietu MS Office
wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-   umiejętność pracy w zespole,
-   odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
-   dokładność i samodzielność,
-   zdolność analitycznego myślenia,
wymagane dokumenty:
-   życiorys i list motywacyjny,
-   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 
                                                      Termin składania dokumentów:
                                                        22.11.2019r. 

                                             Miejsce składania dokumentów: 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem:  
zatrudnienie w Dziale Inwestycji i Remontów lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego,
są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok.114(budynek administracji) przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.