(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Skrót firmy: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
  • Siedziba i adres firmy: 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
  • Prezes  Zarządu: Stanisław Łobacz
  • KRS: wpisany przez Sąd  Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 596211
  • NIP 9731025315
  • REGON: 970773231
  • Rachunek bankowy: 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000
  • Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)